NMF AS er et malermesterfirma som har kontor og lager på Nyrud i  Mosjøen.

NMF AS tar oppdrag for store firma så vel som for privatpersoner, og utfører jobber som f. eks maling tapetsering og legging av belegg.

Daglig leder er Tove Nygaard Larsen som er 3. generasjons malermester. Hun startet i malerfaget i 1983 og var ferdig utdannet malermester i 1991. Har vært daglig leder i firmaet siden 1992.

NMF AS er medlem av Malermestrenes landsforbund i Norge, noe som blant annet innebærer at byggebransjens lover og regler må følges.

Org. Nr.:                 916 749 309


Besøksadresse:     Nyrudvn 8B

Postadresse:          Postboks 181
                                 8651 MOSJØEN

Telefon:                   75 17 10 67

Telefaks:                 75 17 31 91
Mobiltlf.:                  932 17643

Kontaktperson:      Tove Nygaard Larsen

E-post:   ny-ma@online.no

Hjem | Firmainformasjon | Fargenes symbolikk | Linker | Miljøfyrtårn | "Småtips" | Garantiordning for forbrukere | Kontakt oss | Bilder