Miljøsertifisering:

Nygaards malerforretning as ble august 2003 sertifisert som miljøfyrtårnbedrift.

Tema i miljøfyrtårns bransjekrav er:

                                                                                                    -Innkjøp og matrialbruk

  • - Avfall
  • - Energi
  • - Transport
  • - Forurensing
  • - Internkontroll HMS (helse, miljø, sikkerhet)
  • - Arbeidsmiljø

Noen eksempler på bransjekrav gjennomført i Nygaards malerforretning as:

  • Vi deltar i "Tomt og tørt" ordningen, dvs. at man leverer inn tomme og tørre plast og metallspann til gjennvinning.   Maling og lakkindustriens Forbund, miljøverndepartementet, Plastretur og Norsk MetallGjennvinning står sammen bak returordningen.

  • Vi forsøker å benytte miljøvennlige alternativer ved innkjøp av varer/matriell.

  • Vi har kvalitetssikringssystem og HMS internkontrollsystem som vi har laget spesiellt for vår bedrift for best mulige funksjon.

  • Vi har resirkulerings avtale med gulvbelegg leverandøren Tarkett dvs. at beleggrester og beleggemballasje fra denne leverandøren blir samlet i container for retur og gjennvinning på Tarketts fabrikk.

Hvert år må det skrives en miljørapport til Stiftelsen miljøfyrtårn der man må dokumentere bla. kilo sortert avfall, energibruk, transport og gjennomførte miljøtiltak. Man må også sette opp handlingsplan for neste år mht. flere nye miljøtiltak som skal gjennomføres.

  www.miljofyrtarn.no       www.tomtogtort.no 


Hjem | Firmainformasjon | Fargenes symbolikk | Linker | Miljøfyrtårn | "Småtips" | Garantiordning for forbrukere | Kontakt oss | Bilder